دلم میخواد یه دنیای جدید رو تجربه کنم...اما شهامت کندن از این دنیا و چیزایی که دارم رو ندارم...من همیشه یه آدم وابسته بودم...ولی نباید وابسته بمونم...

چرا دنیای مجازی انقدر باعث میشه آدم حالش بد باشه...بعد اگه بخوای کمش کنی یا حتی حذفش کنی تنهایی فشار بیاره...من هیچ وقت اینقدر آدم منفعل و سردرگم و اینکه ندونم چی میخوام و چی کار باید بکنمی،نبودم

...خیلی حس بد و مزخرفیه...خدا قسمت هیشکی نکنه...