امروز مسیر بی آر تی رو بسته بودن یه عده خانم چادری با بچه و ... و یه ۱۰ ۱۵تا هم آقا به همراه یه حاج آقای روحانی راه پیمایی دفاع از حجاب راه انداخته بودن...واقعا دیگه مسخره ست...توی یه مسیر مسخره...۴ تا ادم...توی این گرما...راه پیمایی اخه؟؟کسی که حجاب داشته باشه خواهد داشت چه با این بازی ها چه بدون اونها و البته برعکس

مسیر برگشت از کلاس از یه خیابون پر از پاساژ لباس فروشی میگذرم...عجیب ترین ادمارو هم تو همین خیابون دیدم...خیلی تجربه ی فان و مفرحیه...