همیشه دلم میخواسته سفر کنم...نه به جاهای دورها...نه...همین دور و اطراف حداقل...ولی خانواده ی ما یک خانواده ی مسافرت نرو هستن و با قوانین سخت در رابطه با سفر تنهایی یا با دوستان...خوب من الان دلم گرفته...عکسای دوستان رو میبینم تو اینستا و تلگرام...هی دلم میخواد...قبلا هم که گفتم کلا آدم حسودی هستم..‌