از جمله معایب فامیلی ازدواج کردن اینه که مثلا عمه ی من نمیخواد بره تولد فامیل شوهر بهونه اودده که مراسم بله برون دختر عمومه...از اون ور برای اینکه دروغش مشخص نشه به خانواده ما سپرده که به مامان جون و خاله ی عزیز بگیم امروز بله برون بودیم...چون خاله جان و عمه جان جاری هستند...

واقعا خیلی مسخرستا...زندگیامون به هم پیچیده...