تجربه ی یه روز کامل خوابیدن میتونست شیرین باشه اگر خانواده زهرمار آدم نکنند...اونم یه روز کاری شلوغ...