فیلم the hunt رو دیدین؟؟

من به شخصه آدم بخشیدن میستم...یعنی آدمش باید خیلی خاص باشه که بتونم ببخشم...البته بتزم ناراحت میمونم و رفتارهام با کنایه خواهند بود...

دوست داشتم همه ی اون آدمای بی فکر رو له کنم‌..نمیدونم با چه فکری دوباره همه خوش و خرم باهم دوست شدن...به نظرم باید محل زندگیشو عوض میکرد...یا یه کار دیگه...نمیدونم...

انگار ادم خوب و درست جایی تو جامعه نداره.