توی کانال ژوان فال روزانه میذاره خدارو شکر خیلی مثبته و باعث میشه هر روز حالم اول روز خوب باشه و یه امیدی واسه ی شروع داشته باشم...

بانک گردشگری آزمون گذاشته نمیدونم ثبت نام کنم یا نه...

اول مهر شد...اصلا هیچی از تابستون نفهمیدیم...

قرار بود بریم مشهد با عمه و معصوم....خبری نیست ازشون

دلم میخواد برم کتاب بخرم یه عالمه ولی بازم کف گیر ته دیگ خرده

دوسه تا از قرارای بچه هارو هم بی دلیل پیچوندم و قشنگ تو حرفاشون متوجه میشم ناراحتن ازم...