باورم نمیشه خیلی یلخی رفته بودم ازمون استخدامی داده بودم و حالا که جوابا اومده و قبول شدم دچار استرسم که ایا اصلا این کاری هست که دوستش داشته باشم...آخه متصدی بانک؟؟

البته هنو مصاحبه مونده و خوب معلوم نیس که قبول شم یا نه...و بعدم من تازه شروع کرده بودم خیلی جدی به خوندن برای ارشد و اگه اینجا قبول شم خوب نمیتونم درس بخونم که...

میشه اگه کسی اطلاعی داره منو راهنمایی کنه که با لیسانس مدیریت بازرگانی چه کارهایی میشه انجام داد؟؟