ندونی چی درسته چی غلط...همین الان چی کار باید بکنی...گندترین حس ونیاست بلاتکلیفی و معلق بودن...