شارژر لپ تاپ کلا تعطیل شده و شارژر گوشی هم کم کم داره به همون بلا دچار میشه.به من چه جای پریزارو بد تعیین میکنن که نشه توی شارژ درست استفاده کرد از وسیله؟

به بی تفاوتی عجیبی دچار شدم.انگار نه انگار فقط سه ماه دیگه مونده به کنکور و من هیچی نخوندم.

دندونم درد میکنه.یکی هم نداریم بدون دغدغه ی پولش ببرتمون دندون پزشکی مثل بعضیا!البته داشتیم هم من بش نمیگفتما.آره!