دیگه کم کم حالم داره از اینکه هر دفعه بیام بگم حالم از خودم داره به هم میخوره،به هم میخوره...

آدم جو گیر که میگن منم...بازم ۴تا ویدیوی motivation  دیدم و هی دارم میگم من از زندگی چی میخوام و کجاش وایستادم دقیقا...و الان که حالم بده آقای پدر وقت گیر اورده که از صبح تا شب پای نتی هلال احمر آزمون استخدام داشته و نیرو میگرفته تو نفهمیدی و فقط پی الواتی تو نت میچرخی...این رو درک نمیکنه که من هر جای دولتی دلم نمیخواد برم...برخلاف خودش که فکر میکنه هر شغل دولتی ای برای خانم عالیه و چی بهتر از این دیگه...